2-etyloheksanol

EH

Wzór chemiczny: C₈ H₁₈ O
Gęstość: 0,833g/cm³
Numer CAS: 104-76-7
Numer WE/EINECS:
203-234-3

POTRZEBUJESZ POMOCY W DOBORZE OFERTY?

Mamy dostęp do wielu produktów i z przyjemnością sprowadzimy je na Państwa życzenie.

2-etyloheksanol (EH)

Nazwa handlowa produktu: 2-Etyloheksanol (EH)

Nazwa chemiczna związku: 2-Etylo-1-heksanol

Synonimy: izooktanol; 2-etyloheksan-1-ol; alkohol 2-etyloheksylowy; 2-EH; isooctyl alkohol; 1-Ethyl-N-Amylcarbinol; 2-Ethylhexanol; 2-Ethylhexyl Alcohol; 2-Ethyl-1-Hexanol; 2EH; Ethyl-1-Hexanol-2;

Właściwości chemiczne i fizyczne: Jest bezbarwną cieczą, prawie całkowicie nierozpuszczalną w wodzie, jednak mieszającą się z większością rozpuszczalników organicznych.

Zastosowanie surowca: Głównym zastosowaniem 2-etyloheksanolu jest wytwarzanie plastyfikatorów, powłok, klejów i innych specjalistycznych chemikaliów. Jedną z głównych pochodnych 2-EH jest plastyfikator ftalan dioktylowy (DOP – obecnie jego użycie zostało bardzo ograniczone w Europie), który stosowany był do niedawna w produkcji wyrobów opartych na polichlorku winylu (PVC). Inne plastyfikatory, takie jak trimelitan trioktylu, adypinian dioktylu i ftalan dioktylu tereftalanu również można wytwarzać z 2-EH i odpowiedniego kwasu. Jest on również stosowany do wytwarzania soli metali ciężkich, służących jako termiczne stabilizatory PVC. 2-EH jest wykorzystywany również w produkcji estrów akrylowych i metakrylowych, będących półproduktami akrylowych polimerów emulsyjnych, z których powstają wrażliwe na nacisk kleje, tkaniny i powłoki powierzchniowe, obejmujące twarde farby i lakiery samochodowe. Jest on także stosowany jako rozpuszczalnik o niskiej zmienności na żywice, woski, tłuszcze zwierzęce, oleje roślinne, środki dezynfekujące i owadobójcze a także pochodne. Pochodne 2-EH są stosowane są jako dodatek do paliwa w celu zmniejszenia emisji gazów oraz w celu poprawy wydajności olejów smarnych i środków chemicznych w górnictwie. Może być stosowany w bardzo małych stężeniach do wodnych preparatów przeciw pieniących stosowanych w przemyśle papierniczym i wyrobów włókienniczych.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Wdychanie par 2-Etyloheksanolu może powodować: podrażnienie gardła, kaszel, ból oczu, ból głowy i zaburzenia widzenia, bóle głowy, zawroty głowy, zmęczenie i zaburzenia żołądkowo-jelitowe. W postaci ciekłej jest on lekko drażniący dla skóry i oczu.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.