Aceton

Wzór chemiczny: C3H6O
Numer CAS: 67-64-1
Numer WE/EINECS:
200-662-2

POTRZEBUJESZ POMOCY W DOBORZE OFERTY?

Mamy dostęp do wielu produktów i z przyjemnością sprowadzimy je na Państwa życzenie.

Aceton

Nazwa handlowa produktu: Aceton

Nazwa chemiczna związku: Aceton

Synonimy: propanon, keton metylowy

Właściwości chemiczne i fizyczne: Bezbarwny, organiczny związek chemiczny z grupy ketonów, najprostszy keton alifatyczny. Ma ostry, charakterystyczny zapach. Miesza się w każdych proporcjach z wodą, etanolem, eterami i innymi ketonami o niskiej masie cząsteczkowej.

Zastosowanie surowca: Szeroko stosowany jako rozpuszczalnik organiczny dla wielu substancji organicznych oraz jako składnik większości zmywaczy do farb i lakierów. Stosowany jest do produkcji żywic syntetycznych i wypełniaczy, proszków bezdymnych (np. kordytu) oraz wielu innych związków organicznych.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Aceton jest substancją wysoce łatwopalną. Działa drażniąco na oczy, wysusza skórę i może wywołać uczucie senności lub zawroty głowy.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.