Akrylan butylu

BA

Wzór chemiczny: C7 H12 O2
Gęstość: 1,01 g/cm³
Numer CAS: 141-32-2
Numer WE/EINECS:
205-480-7
Numer indeksowy:
607-062-00-3

POTRZEBUJESZ POMOCY W DOBORZE OFERTY?

Mamy dostęp do wielu produktów i z przyjemnością sprowadzimy je na Państwa życzenie.

Akrylan Butylu (BA)

Nazwa handlowa produktu: izopropanol; 2-propanol

Nazwa chemiczna związku: propan-2-ol

Synonimy: 2-hydroksypropan; Isopropyl Alcohol; Dimethyl carbinol; sec-Propyl alcohol; Rubbing alcohol; 2-Hydroxypropane; Pseudo propyl alcohol; persprit; alcohol isopropylicus; petrohol; 1-Methylethanol; 1-Methylethyl alcohol

Właściwości chemiczne i fizyczne: Lotna, bezbarwna lub lekko bursztynowa ciecz o ostrym lekko zatęchłym zapachu skażonego alkoholu (mieszanki etanolu i acetonu), dobrze miesza się z wodą.

Zastosowanie surowca: Alkohol izopropylowy ma wielorakie zastosowanie. Może służyć jako rozpuszczalnik: można w nim rozpuścić szeroki zakres związków niepolarnych. Dzięki zdolności szybkiego odparowywania jest idealnym rozpuszczalnikiem używanym w produktach do czyszczenia, w szczególności do rozpuszczenia oleju – na przykład w przypadku czyszczenia delikatnych części urządzeń elektronicznych i elektrycznych a także tkanin bawełnianych i elementów wykonanych z drewna. Izopropanol może być stosowany do wytwarzania octanu izopropylu, zaś w reakcji z dwusiarczkiem węgla i wodorotlenkiem sodu jest składnikiem izopropylksantanu sodu (herbicyd). Znajduje on także zastosowanie jako środek dezynfekujący: z uwagi na obniżenie napięcia powierzchniowego przejawia on większą aktywność antybakteryjną. Surowiec dodawany jest także do paliw, aby uniknąć powstawania w nich kryształków lodu z nagromadzonej w paliwach wody. Znajduje on wreszcie zastosowanie jako jeden ze składników takich produktów, jak: kosmetyki i produkty do pielęgnacji ciała, farb i żywic, tabletek farmaceutycznych, procesów ekstrakcji i oczyszczania, jako chłodziwo w przemyśle browarniczym, środek sprzęgający, odladzacz, modyfikator polimeryzacji oraz polepszacz syntetycznych aromatów w przemyśle spożywczym.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Pary mogą powodować lekkie podrażnienie oczu i górnych dróg oddechowych, zaś w wysokim stężeniu mogą mieć efekt znieczulający. Ma działanie drażniące na błony śluzowe i oczy – może spowodować takie uszkodzenia, jak ścieranie rogówki. Jest nieszkodliwy dla skóry, ale długotrwały kontakt (powyżej 4 godzin) może doprowadzić do uszkodzenia centralnego układu nerwowego. W przypadku spożycia powoduje stan upojenia alkoholowego i wymioty. Długotrwały kontakt z substancją może prowadzić do uszkodzeń wątroby, żołądka i układu sercowo – naczyniowego.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.