Akrylan metylu

MA

Wzór chemiczny: C4 H6 O2
Gęstość: 1,18 g/cm³
Numer CAS: 96-33-3
Numer WE/EINECS:
202-500-6
Numer indeksowy:
607-034-00-0

POTRZEBUJESZ POMOCY W DOBORZE OFERTY?

Mamy dostęp do wielu produktów i z przyjemnością sprowadzimy je na Państwa życzenie.

Akrylan Metylu (MA)

Nazwa handlowa produktu: Akrylan metylu (MA)

Nazwa chemiczna związku: ester metylowy kwasu akrylowego

Synonimy: 2-metylopropenian metylu; monomer akrylan metylu; methylacrylate monomer; 2-Propenoicacidmethylester;

Właściwości chemiczne i fizyczne: bezbarwna, lotna ciecz o charakterystycznym, ostrym, gryzącym zapachu. Rozpuszcza się w wodzie, łatwo w alkoholu i eterze. Łatwo polimeryzuje. W warunkach normalnych akrylan metylu samorzutnie polimeryzuje i ulega rozkładowi. W podwyższonych temperaturach polimeryzuje wybuchowo. Wchodzi w gwałtowną reakcję z utleniaczami.

Zastosowanie surowca: Stosowany jest jako monomer do otrzymywania różnego rodzaju polimerów w przemyśle chemicznym, włókienniczym, skórzanym, papierniczym, farmaceutycznym i kosmetycznym. Stosowany jest do produkcji tworzyw sztucznych, włókien syntetycznych, gumy syntetycznej, klejów, farb i lakierów. Wykorzystywany jest do impregnacji włókien sztywnikowych, tkanin dekoracyjnych, wykładzin podłogowych i papieru.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Akrylan metylu w warunkach przemysłowych wchłania się głównie przez układ oddechowy, ze względu na swoją lotność. W postaci ciekłej wchłania się przez nieuszkodzoną skórę w ilościach mogących spowodować zatrucia. Ponadto działa drażniąco na oczy, błony śluzowe układu oddechowego i na skórę. U osób przewlekle narażonych stwierdzano również obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, zmiany niektórych parametrów biochemicznych we krwi oraz sporadycznie występujące przypadki uszkodzeń wątroby i nerek, a także przewlekłe zapalenia skóry i uczulenia.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.