Alkohol poliwinylowy

PVA

Wzór chemiczny: (C2H4O)x
Gęstość: 1,19-1,31 g/cm³
Numer CAS: 9002-89-5
Numer WE/EINECS: –
Numer indeksowy: –

POTRZEBUJESZ POMOCY W DOBORZE OFERTY?

Mamy dostęp do wielu produktów i z przyjemnością sprowadzimy je na Państwa życzenie.

Alkohol poliwinylowy (PVA)

Nazwa handlowa produktu: Alkohol poliwinylowy (PVA)

Nazwa chemiczna związku: Poli(alkohol winylowy)

Synonimy: Poli(alkohol winylowy), Alkohol poliwinylowy, PVA, PVAL, PVOH, E1203, Ethenol homopolymer, Polyviol, Vinol, Alvyl.

Właściwości chemiczne i fizyczne: Higroskopijny, bezbarwny, bezwonny, wykazuje wysoką wytrzymałość na rozciąganie, nie przepuszcza tlenu i zapachów. Jest częściowo biodegradowalny i wykazuje wysoką biokompatybilność.

Zastosowanie surowca: Stosowany jest jako składnik klejów, lakierów, apretur włókienniczych, do wyrobu aparatury chemicznej, jako stabilizator farb emulsyjnych, zagęszczaczy farmaceutycznych, do produkcji rękawic ochronnych, nici chirurgicznych, folii, płyt i rur odpornych na działanie benzyny, olejów, także do wyrobu włókien. Jest również półproduktem do produkcji poliacetali. Stosowany w farmaceutyce jako substancja czynna w kroplach do oczu. Jeden z nielicznych polimerów rozpuszczalnych w wodzie. Otrzymywany bezpośrednio z polioctanu winylu.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Jest nietoksyczny. Może działać drażniąco w kontakcie z oczami.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.