Bezwodnik kwasu ftalowego

BKF

Wzór chemiczny: C8H4O3
Gęstość: 1,53 g/cm³
Numer CAS: 85-44-9
Numer WE/EINECS:
Numer indeksowy:

POTRZEBUJESZ POMOCY W DOBORZE OFERTY?

Mamy dostęp do wielu produktów i z przyjemnością sprowadzimy je na Państwa życzenie.

Bezwodnik kwasu ftalowego (BKF)

Nazwa handlowa produktu: Bezwodnik kwasu ftalowego (BKF)

Nazwa chemiczna związku: Bezwodnik kwasu 1,2-benzenodikarboksylowego

Synonimy: Bezwodnik kwasu 1,2-benzenodikarboksylowego, Bezwodnik kwasu ftalowego, PA, 2-benzofurano-1,3-dion, 2-Benzofuran-1,3-dione, Isobenzofuran-1,3-dione, Phthalic anhydride.

Właściwości chemiczne i fizyczne: Bezbarwne ciało stałe krystalizujące w formie igieł, słabo rozpuszczalne w wodzie, etanolu i eterze, dobrze rozpuszczalny w estrach i ketonach. Pod wpływem wilgoci ulega hydrolizie do kwasu ftalowego.

Zastosowanie surowca: Substrat do produkcji plastyfikatorów będących głównie estrami ftalowymi i wypełniaczy do polimerów oraz barwników. W wyniku kondensacji z fenolem tworzy fenoloftaleinę. Stosowany do produkcji antrachinonu i jego pochodnych.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Żrący. Działa szkodliwie na drogi oddechowe oraz w kontakcie ze skórą, działa szkodliwie po połknięciu.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.