Bezwodnik Kwasu Maleinowego

MA

Wzór chemiczny: C4 H2 O3
Gęstość: 1,48 g/cm³
Numer CAS: 108-31-6
Numer WE/EINECS:
203-571-6
Numer indeksowy:
607-096-00-9

 
POTRZEBUJESZ POMOCY W DOBORZE OFERTY?

Mamy dostęp do wielu produktów i z przyjemnością sprowadzimy je na Państwa życzenie.

Bezwodnik kwasu maleinowego (BKM)

Nazwa handlowa produktu: Bezwodnik maleinowy

Nazwa chemiczna związku: furano-2,5-dion

Synonimy: 2,5-Furandione; Toxilic Anhydride; Maleic Acid Anhydride; Maleic Anhydride; Cis-Butenedioic Anhydride;

Właściwości chemiczne i fizyczne: Bezwodnik występuje w postaci: bezbarwnych lub białych krystalicznych igieł, płatków, granulek, prętów, brykietów, guzków lub – po stopieniu – bezbarwnej, przezroczystej cieczy. Ma drażniący, ostry zapach. Rozpuszczalny między innymi w wodzie, alkoholach, eterze, acetonie, dioksanie i węglowodorach aromatycznych.

Zastosowanie surowca: Bezwodnik maleinowy stosowany jest między innymi w produkcji farb, lakierów (w kopolimerach z octanem winylu), żywic poliestrowych (nienasyconych) i alkidowych oraz tworzyw sztucznych (monomerów – zwłaszcza w reakcjach polimeryzacji) i plastyfikatorów, jak również rozpuszczalników do tworzyw, włókien elastycznych, zmiękczaczy, substancji zapachowych, środków grzybobójczych, jako czynnik modyfikujący oleje nienasycone, kalafonię i żywice terpenowe. Bezwodnik jest także jednym ze składników przy produkcji takich surowców, jak tetrahydrofuran, 1,4-butanediol, czy kwas fumarowy.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Wdychanie powoduje kaszel, kichanie i podrażnienie gardła. Kontakt ze skórą powoduje podrażnienie i zaczerwienienie. Pary powodować mogą poważne podrażnienie błon śluzowych i oczu: może wystąpić światłowstręt i podwójne widzenie.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.