Bisfenol A

BPA

Wzór chemiczny: C15 H16 O2
Gęstość:1,195 g/cm3
Numer CAS: 80-05-7
Numer WE/EINECS:
201-245-8
Numer indeksowy:
604-030-00-0

POTRZEBUJESZ POMOCY W DOBORZE OFERTY?

Mamy dostęp do wielu produktów i z przyjemnością sprowadzimy je na Państwa życzenie.

Bisfenol A (BPA)

Nazwa handlowa produktu: Bisfenol A / BPA

Nazwa chemiczna związku: 4,4′-dihydroksy-2,2-difenylopropan;

Synonimy: 2,2-bis(p-hydroksyfenylo)propan; 2,2-bis-4’-hydroxyfenylpropan; bis(4-hydroxyphenyl)dimethylmethane; bis(4-hydroxyphenyl)propane; beta,beta’-bis(p-hydroxyphenyl)propane; 2,2-bis(p-hydroxyphenyl)propane; 2,2-bis(4-hydroxyphenyl)propane; p,p’- bisphenol A; 4,4’-bisphenol A; p,p’- dixydroxydiphenyldimethylmethane; 4,4’-dihydroxydiphenyldimethylmethane; p,p’-dihydroxydiphenylpropane; 2,2-(4,4’-dihydroxydiphenyl) propane; 4,4’-dihydroxydiphenylpropane; 4,4’-dihydroxydiphenyl-2,2-propane; dimethylmethylene-p,p’-diphenol; beta-Di-phydroxyphenylpropane; 2,2-di(4-hydroxyphenyl)propane; dimethyl bis(p-hydroxyphenyl) methane; diphenylolpropane; 2,2-di(4-phenylol)propane; isopropylidenebis(4-hydroxybenzene); p,p’-isopropylidene-bisphenol; 4,4’- isopropylidenebisphenol; p,p’-isopropylidenediphenol; 4,4’- isopropylidene-diphenol; 4,4’-(1-methylethylidene)bisphenol; phenol,4,4’-dimethylmethylenedi-; phenol,4,4’-isopropylidenedi-; phenol,4,4’-(1-methylethylidene)bis-; 4,4’-dimethylmethylenedi-; propane,2,2-bis(phydroxyphenyl)-;

Właściwości chemiczne i fizyczne: ciało stałe występujące w postaci białych płatków lub kryształków, o delikatnym zapachu fenolu; słabo rozpuszczalny w wodzie

Zastosowanie surowca: Bisfenol A stosować można jako półprodukt do produkcji żywic epoksydowych, poliwęglanowych i polisulfonowych oraz tworzyw sztucznych – na przykład poliestrów, do których należą poliwęglany stosowane między innymi jako tworzywo do wyrobu butelek oraz polieterów. Znajduje on też zastosowanie jako retardant – środek zmniejszający palność lub siłę płomienia oraz jako substancja wyjściowa do produkcji innych uniepalniaczy. Stosuje się go także jako przeciwutleniacz w środkach spożywczych i kosmetycznych a także jako element powłok epoksydowych wyściełających puszki z pokarmem lub napojami. Bisfenol A może być stosowany również jako środek grzybobójczy – fungicyd.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Wdychanie powoduje podrażnienie górnego układu oddechowego. oraz błon śluzowych. Wdychanie pyłu może powodować podrażnienie nosa i gardła. Wdychanie może też mieć szkodliwy efekt na funkcjonowanie wątroby, nerek oraz pęcherza moczowego. Bisfenol A powoduje łagodne podrażnienie skóry oraz reakcje alergiczne, które stają się widoczne po ponownym wystawieniu jej na działanie tej substancji. Potarcie oczu substancją skutkować może uszkodzeniem rogówki, silnym podrażnieniem oczu i innym ewentualnymi obrażeniami oka. Spożycie substancji może powodować podrażnienie układu pokarmowego, nudności, wymioty i biegunkę, zaś spożycie jej dużych ilości może powodować depresję centralnego układu nerwowego, bóle głowy, zawroty głowy, zapalenie żołądka niekiedy zaś skutkować może nawet krwotokiem z jelit.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.