Diacetyna

Wzór chemiczny: C7H12O5
Numer CAS: 25395-31-7
Numer WE/EINECS:
246-941-2

POTRZEBUJESZ POMOCY W DOBORZE OFERTY?

Mamy dostęp do wielu produktów i z przyjemnością sprowadzimy je na Państwa życzenie.

Diacetyna

Nazwa handlowa produktu: Diacetyna

Nazwa chemiczna związku: Dioctan gliceryny

Synonimy: 2- (acetyloksy) -1- (hydroksymetylo) octan etylu; Acetyna, di-; diacetyl; diacetyloglicerol; dioctan gliceryny; glicerynianoctan

Właściwości chemiczne i fizyczne: Ciecz bezbarwna, higroskopijna. Rozpuszczalny w wodzie, alkoholu, eterze, benzenie. Temperatura topnienia -30 ° C. Temp. Wrzenia 280 ° C. Gęstość 1.1875

Zastosowanie surowca: Stosowany w przemyśle spożywczym, nadaje potrawom maślany smak. Diacetyna jest również stosowana jako rozpuszczalnik, plastyfikator i środek zmiękczający.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.