Diizobutyl Keton

DIBK

Wzór chemiczny: (CH3)2CHCH2COCH2CH(CH3)2 lub C₉9H₁₈O
Gęstość: 0,806 g/cm³
Numer CAS: 108-83-8
Numer WE/EINECS:
203-620-1
Numer indeksowy:
606-005-00-X

POTRZEBUJESZ POMOCY W DOBORZE OFERTY?

Mamy dostęp do wielu produktów i z przyjemnością sprowadzimy je na Państwa życzenie.

Diizobutyl Keton (DIBK)

Nazwa handlowa produktu: Diizobutyloketon(DIBK)

Nazwa chemiczna związku: 2,6-dwumetylo-4-heptanon

Synonimy: keton diizobutylowy, (iso-C4H9)_2CO; 2,5-Dimethyl-4-heptanone; 2,6-dimethyl-4-heptanon; 2,6-dimethyl-4-heptanone (diisobutyl ketone); 2,6-Dimethyl-heptan-4-on; 2,6-Dimethylheptan-4-on; 2,6-dimethyl-heptan-4-on; 2,6-dimethyl-heptan-4-one

Właściwości chemiczne i fizyczne: bezbarwna, stabilna ciecz o lekkim słodkawo-mentolowym zapachu, nie rozpuszczalna w wodzie, dobrze rozpuszczalna w większości rozpuszczalników organicznych, łatwopalna

Zastosowanie surowca: Diizobutyloketon ma szerokie zastosowanie w chemii przemysłowej i przemyśle. Zapewnia dobrą rozpuszczalność wielu żywic syntetycznych – między innymi: winylowych, akrylowych, alkidowych, poliestrowych i epoksydowych. Stosować go można także jako rozpuszczalnik do lakierów nitrocelulozowych, powłok o wysokiej zawartości części stałych oraz do usuwania farb. Ma on również zastosowanie jako rozpuszczalnik dla klejów, farb drukarskich oraz w procesie czyszczenia i odtłuszczania, a także jako składnik barwników i insektycydów. Diizobutyloketon używany jest także w górnictwie jako środek pomocniczy przy wydobywaniu kopalin oraz przy wydobywaniu złota oraz metali ziem rzadkich z roztworów wodnych na przykład do celów analitycznych. Jest on również stosowany jako rozpuszczalnik i środek pomocniczy w procesach ekstrakcji i rekrystalizacji oraz jako składnik leków w przemyśle farmaceutycznym. DIBK jest też ważnym składnikiem przy produkcji diizobutylokarbinolu.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Wdychanie oparów podrażnia drogi oddechowe. Może powodować kaszel, zawroty głowy, otępienie, mdłości, wymioty i bóle głowy. Wyższe stężenie może spowodować depresję centralnego układu nerwowego, śpiączkę i utratę przytomności. Zapach tego surowca jest rozpoznawalny przy stężeniu znacznie niższym niż to, które powoduje niekorzystne skutki i powinien być wystarczającym ostrzeżeniem przed jego przedawkowaniem. Może powodować podrażnienie skóry objawiające się zaczerwienieniem i pieczeniem. Zarówno ciecz jak i pary powodują podrażnienie, zaczerwienienie i ból oczu. Powoduje podrażnienia układu pokarmowego. Objawy zatrucia mogą obejmować nudności, wymioty i biegunkę.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.