Ekspandowany polistyren

(EPS)
POTRZEBUJESZ POMOCY W DOBORZE OFERTY?

Mamy dostęp do wielu produktów i z przyjemnością sprowadzimy je na Państwa życzenie.

Ekspandowany polistyren (EPS)

Nazwa handlowa produktu: Styropek BF / BFL / P-40

Nazwa chemiczna związku: Polystyrene

Synonimy: Expandable Polystyrene

CASZawartość (W/W)Nazwa
78-78-4>= 0.3 – < 3.0 %Isopentan
109-66-0 >= 3.0 – < 7.0 %Pentan
78169-20-7>= 0.2 – < 1.0 %Uniepalniacz
Seria BFSeria Styropek® BF obejmuje BF-295, BF-395, BF395M BF-395S, BF-495.

Zastosowanie: Produkty Styropek® BF mogą być wykorzystywane mają wiele zastosowań, np. w blokach budowlanych, panelach, izolacji termicznej i akustycznej oraz w opakowaniach ogólnych. Dodatkowe zastosowania obejmują ICF (izolowane formy betonowe), cienkościenne niestandardowe formowanie, traconą piankę i inne ogólne opakowania ochronne.

Seria BFLProdukty Styropek® BFL obejmują BFL 295, BFL 395, BFL 397, BFL 397S i BFL 495.

Zastosowanie: Styropek® BFL products can be used in a wide variety of applications, including blocks for panels, general insulation, below grade use, fabrication, flotation, and general packaging. Additional applications include insulated concrete forms, thin or thick walled custom molding, and other general protective packaging.

Seria P-40Produkty Styropek® P-40 to: P-240AH, P340H, P-440H i P-440MH.

Zastosowanie: Produkty Styropek® P-40 mogą być wykorzystywane w wielu różnych zastosowaniach, w tym w opakowaniach ochronnych, pudełkach na żywność, pojemnikach na ryby, pojemnikach na lód i tacach na sadzonki.

Peripek®

Zastosowanie: Do produkcji wyprasek głównie w zakresie dużych gęstości nasypowych do zastosowań związanych z naprężeniami spowodowanymi ściskaniem i wilgocią

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.