Epichlorohydryna

ECH

Wzór chemiczny: C3 H5 ClO
Gęstość: 1,183 g/cm3
Numer CAS: 106-89-8
Numer WE/EINECS: 203-439-8

POTRZEBUJESZ POMOCY W DOBORZE OFERTY?

Mamy dostęp do wielu produktów i z przyjemnością sprowadzimy je na Państwa życzenie.

Epichlorohydryna (EPI)

Nazwa handlowa produktu: Epichlorohydryna (EPI)

Nazwa chemiczna związku: 1-chloro – 2,3 – epoksypropan

Synonimy: (Chloromethyl)ethylene oxide; (chloromethyl)ethyleneoxide; (chloromethyl)-oxiran; (DL)-alpha-Epichlorohydrin; (R,S)-2-Chloromethyl-oxirane; (RS)-Epichlorhydrin; 1,2-Epoxy-3-chloropropane; 1,2-epoxypropane

Właściwości chemiczne i fizyczne: bezbarwna ciecz, średnio rozpuszczalna w wodzie, dobrze rozpuszczalna w większości rozpuszczalników organicznych, o drażniącym zapachu podobnym do chloroformu. Jest to również środek niezwykle łatwo wybuchowy.

Zastosowanie surowca: Epichlorohydryna jest przemysłowo wykorzystywana do produkcji syntetycznego glicerolu, elastomerów, plastyfikatorów, eterów i estrów glicydylowych, wodoodpornych żywic stosowanych w przemyśle papierniczym oraz żywic epoksydowych. Jest ona wykorzystywana również w przemyśle tekstylnym do modyfikacji wełny, do farbowania włókien bazujących na poliolefinach, poliakrylonitrylu, poli(chlorku winylu), alkoholu poliwinylowym, a także do produkcji włókien antystatycznych. Ma ona także zastosowanie w przemyśle włókienniczym do produkcji papieru wodoodpornego. Surowiec wykorzystywany jest również do produkcji związków powierzchniowo czynnych, insektycydów, bakteriocydów, fungicydów, farmaceutyków, inhibitorów korozji, dodatków do lubrykantów, związków stosowanych w galwanotechnice cynku, polimerów zapewniających izolację przewodów elektrycznych, opóźniaczy zapłonu i związków bazujących na uretanach.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Działanie par epichlorohydryny może spowodować takie objawy jak: zaczerwienienie spojówek, ból i łzawienie oczu, kaszl, duszności, obrzęk i ból nosogardzieli, objawy oskrzelowe, mdłości, wymioty. Skażenie skóry ciekłą Epichlorohydryną może wywołać ból, zaczerwienienie, powstanie wykwitów o charakterze pokrzywki lub pęcherzyków. Oblanie dużej powierzchni skory może wywołać objawy podobne jak przy zatruciu inhalacyjnym. Wchłonięcie ECH droga pokarmową może wywołać oparzenie błony śluzowej jamy ustnej i przewodu pokarmowego, biegunkę, ból brzucha, mdłości, wymioty, krwawienie z przewodu pokarmowego. W wyniku działania może nastąpić uszkodzenie nerek. Objawem zatrucia przewlekłego może być spastyczne zapalenie oskrzeli lub astma oskrzelowa, uszkodzenie wątroby, alergiczne zapalenie skóry w miejscu kontaktu. W dłuższej perspektywie działanie może generować powstanie nowotworu w miejscach kontaktu.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.