Fenol

PHE

Wzór chemiczny: C6H6O
Numer CAS: 108-95-2
Numer WE/EINECS:

POTRZEBUJESZ POMOCY W DOBORZE OFERTY?

Mamy dostęp do wielu produktów i z przyjemnością sprowadzimy je na Państwa życzenie.

Fenol (PHE)

Nazwa handlowa produktu: Fenol (PHE)

Nazwa chemiczna związku: Fenol, Hydroksybenzen

Synonimy: Hydroksybenzen, Kwas karbolowy, karbol, benzenol, kwas fenylowy, kwas fenowy

Właściwości chemiczne i fizyczne: W temperaturze pokojowej czysty fenol jest bezbarwnym, krystalicznym ciałem stałym (pod wpływem powietrza i światła następuje częściowe utlenienie fenolu, w wyniku którego zmienia barwę na różową, brunatną lub czarną) o gęstości 1,07 g/cm³. Dobrze rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych i w wodnych roztworach mydeł. W wodzie w temperaturze pokojowej rozpuszcza się umiarkowanie.

Zastosowanie surowca: w laboratoriach, w powłokach, wykorzystywany w charakterze spoiwa i abherentu. Produkcja i przetwórstwo gumy. Produkcja polimerów. Stosowanie do produkcji żywic.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.