Glikol dietylenowy

DEG

Wzór chemiczny: C4 H10 O3
Gęstość: 1.118 g/cm3
Numer CAS: 111-46-6
Numer WE/EINECS:
203-872-2
Numer indeksowy:
603-140-00-6

POTRZEBUJESZ POMOCY W DOBORZE OFERTY?

Mamy dostęp do wielu produktów i z przyjemnością sprowadzimy je na Państwa życzenie.

Glikol dwuetylenowy (DEG)

Nazwa handlowa produktu: Glikol dietylenowy (DEG)

Nazwa chemiczna związku: 2,2′-oksydietanol

Synonimy: glikol dwuetylenowy; dwuglikol; 2,2′-Oxydiethanol; Bis(2-hydroxyethyl) ether; Diglycol; 2-Hydroxyethyl ether; 2-(2-Hydroxyethoxy)ethanol; 2-(2-hydroxy-ethoxy)-ethanol; 2-(2-hydroxyethoxy)-ethanol; 2,2’-dihydroxyethylether; 2,2’-oxybis-ethanol; 2,2’-oxydi-ethanol; 2,2’-oxyethanol; 2,2-Di(hydroxyethyl) ether

Właściwości chemiczne i fizyczne: przejrzysta, bezbarwna i bezwonna ciecz o lekko słodkawym smaku, higroskopijna o niskiej zmienności i niskiej lepkości. Jest doskonałym rozpuszczalnikiem dla nierozpuszczalnych w wodzie związków chemicznych i leków.

Zastosowanie surowca: Surowiec stosowany jest m.in. do wytwarzania nienasyconych żywic poliestrowych, termoplastycznych poliuretanów i plastyfikatorów, jako środek pomocniczy do wyrobu szkła i cementu, w produkcji mebli, past do obuwia, farb drukarskich, płyt gipsowo – kartonowych, emulgatorów oraz płynów zapobiegających zamarzaniu, kosmetyków, smarów, płynów hamulcowych, płynów do odklejania tapet oraz jako środek ogrzewający lub chłodzący paliwo.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Efektami spożycia mogą być: senność, zaburzenie przewodu pokarmowego i osłabienie mięśni. Spożycie dużych ilości może powodować zwyrodnienie nerek i wątroby oraz być przyczyną śmierci. Ciecz może powodować lekkie podrażnienie skóry. Wysokie stężenia par mogą powodować słabe podrażnienie dróg oddechowych.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.