Glikol Neopentylowy

NPG

Wzór chemiczny: C5H12O2
Gęstość: 0,981 g/cm3
Numer CAS: 126-30-7
Numer WE/EINECS:
204-781-0

 
POTRZEBUJESZ POMOCY W DOBORZE OFERTY?

Mamy dostęp do wielu produktów i z przyjemnością sprowadzimy je na Państwa życzenie.

Glikol neopentylowy (NPG)

Nazwa handlowa produktu: Glikol Neopentylowy (NPG)

Nazwa chemiczna związku: 2,2-Dimetylo-1,3-propanediol/ 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol

Synonimy: 1,3-Dihydroxy-2,2-dimethylpropane; 1,3-propanediol; 2,2-Dimethyl-1,3-dihydroxypropane; 2,2-dimethyl-3-propanediol; 2,2-Dimethylpropane-1,3-diol; 2,2-dimethyltrimethyleneglycol; 3-Propanediol,2,2-dimethyl-1.

Właściwości chemiczne i fizyczne: Jest to białe krystaliczne ciało stałe. W temperaturze pokojowej łatwo rozpuszcza się w wodzie, alkoholach, ketonach i estrach. Pomimo wysokiej reaktywności surowiec jest stabilny termicznie. Glikol neopentylowy jest substancją drażniącą. Może być dostarczany w płatkach lub w stanie stopionym. W postaci płynnej dostarczany jest w wysokiej temperaturze.

Zastosowanie surowca: Stosowany przy produkcji żywic poliestrowych i alkidowych na potrzeby przemysłu farb i lakierów, plastyfikatorów, smarów syntetycznych, poliuretanów piankowych, farmaceutyków, pestycydów, środków zapachowych, materiałów fotograficznych oraz jako dyspergator dwutlenku tytanu. Ważne zastosowanie znajduje przy produkcji powłok proszkowych, powłok typu coil-coating.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Glikol neopentylowy może być szkodliwy po połknięciu lub absorpcji przez skórę. Działa drażniąco na oczy i skórę, błony śluzowe i górne drogi oddechowe.

Po więcej informacji prosimy zasięgnąć do karty charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.