IZOBUTANOL

IBA

Wzór chemiczny: C4 H10 O
Gęstość: 0,802 g/cm³
Numer CAS: 78-83-1
Numer WE/EINECS:
201-148-0
Numer indeksowy:
603-108-00-1

POTRZEBUJESZ POMOCY W DOBORZE OFERTY?

Mamy dostęp do wielu produktów i z przyjemnością sprowadzimy je na Państwa życzenie.

Izobutanol (IBA)

Nazwa handlowa produktu: Izobutanol (IBA)

Nazwa chemiczna związku: 2-Metylo-1-propanol

Synonimy: Alkohol izobutylowy; Isobutanol; Isobutyl alcohol; 2-Methyl-1-propanol; 2-Methyl propanol; 2-methylpropan-1-ol

Właściwości chemiczne i fizyczne: przezroczysta, bezbarwna ciecz o charakterystycznym, słodkim, lekko zatęchłym zapachu. Należy do materiałów niebezpiecznych

Zastosowanie surowca: Alkohol izobutylowy jest odczynnikiem stosowanym w syntezach organicznych. Jest on również stosowany do produkcji katalizowanego lipazą biodiesla, będącego alternatywnym źródłem energii.

Prekursor pochodnych estrów, używanych jako plastyfikatory w produkcji tworzyw, gum, dyspersji oraz jako rozpuszczalniki i środki zapachowe. Surowiec do produkcji octanu izobutylu, który jest stosowany w produkcji lakierów i podobnych powłok (m.in. jako rozpuszczalnik, w celu poprawienia ich płynności i zmniejszenia lepkości, jako czynnik zapobiegający tworzeniu się zmętnień i pozostałości olejowych – np. na malowanych powierzchniach), w przemyśle spożywczym jako dodatek smakowy, w przemyśle samochodowym: jako dodatek do paliwa zapobiegający oblodzeniu się gaźnika oraz dodatków antykorozyjnych. Czynnik ekstrahujący w produkcji leków i produkcji związków organicznych. Także surowiec do produkcji żywic melaminowo i mocznikowo-formaldehydowych (jako rozpuszczalnik lub czynnik butylujący), środków pomocniczych dla rolnictwa (butyloaminy), dodatków flotacyjnych, oraz eterów glikoli etylenowego i propylenowego.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Kontakt izobutanolu z oczami może powodować łzawienie i spowodować oparzenia, zaś w kontakcie ze skórą powoduje przekrwienia i delikatny rumień. Wdychanie oparów może działać drażniąco na drogi oddechowe. W wysokich stężeniach może powodować nudności, zawroty głowy, bóle głowy i otępienie.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.