Metyloetyloketon

MEK

Wzór chemiczny: C₄H₈O
Gęstość: 0,989 g/cm3
Numer CAS: 78-93-3
Numer WE/EINECS:
201-159-0
Numer indeksowy:
606-002-00-3

POTRZEBUJESZ POMOCY W DOBORZE OFERTY?

Mamy dostęp do wielu produktów i z przyjemnością sprowadzimy je na Państwa życzenie.

Metyl Etyl Keton (MEK)

Nazwa handlowa produktu: Metyloetyloketon (MEK)

Nazwa chemiczna związku: butan-2-on

Synonimy: 2-butanon, keton etylowo-metylowy; metyloetyloketon; metyloaceton; metylopropanon; Ethyl methyl ketone; MEK; Methyl ethyl ketone; Butanone; Butanon; Butanone, 2-; 2-butanal; 2-[2-[2-(2-Dodecoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanol; n-Dodecyl tetraethylene glycol ether; Polyoxyethylene(4) lauryl ether; Tetraethylene glycol lauryl ether; Tetraoxyethylene glycol dodecyl ether;

Właściwości chemiczne i fizyczne: bezbarwna, łatwopalna i lotna ciecz o ostrym, nieprzyjemnym zapachu zbliżonym do acetonu. Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie w warunkach normalnych.

Zastosowanie surowca: Metylo etylo keton jest używany jako tak rozpuszczalnik o niskiej temperaturze wrzenia do wyrobu nitrocelulozy, powłok akrylowych i winylowo powierzchniowych, a także lakierów wykorzystywanych w branży motoryzacyjnej, urządzeń elektrycznych i meblarskiej. Może być on również stosowany przy produkcji cementów przemysłowych na bazie gumy oraz farb drukarskich jako rozpuszczalnik azeotropowej separacji. Jest również składnikiem układu rozpuszczalników stosowanego w produkcji taśmy magnetycznej. MEK jest także rozpuszczalnikiem wymaganym do obróbki polimeryzacji polistyrenów, akrylonitryl-butadien-styrenu (ABS) i kauczuku butadienowo-styrenowego (SBR). Surowiec używany jest także przy wytwarzaniu smarów, lakierów, klejów, farmaceutyków, środków czyszczących i preparatów do usuwania farb i lakierów, jak również (w niewielkich ilościach) używa się go jako jeden ze składników w niektórych kosmetykach i produktach spożywczych jako środek zapachowy i smakowy.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Metylo etylo keton może spowodować toksyczne skutki w przypadku wdychania lub połknięcia. Krótkotrwała inhalacja par może prowadzić do podrażnienia górnych dróg oddechowych, gardła i spojówek. Kontakt z substancją może powodować poważne i nieodwracalne oparzenia skóry i oczu. W przypadku zapłonu wytwarza drażniące, żrące i / lub toksyczne gazy. Opary mogą powodować zawroty głowy lub duszności. Zatrucie substancją może skutkować bólami
i zawrotami głowy, nudnościami, sennością, problemami z koncentracją i utratą przytomności. W skrajnych przypadkach może dojść do spowolnienia akcji serca, drętwienia kończyn, rozszerzenia źrenic, ślinotoku i neuropatii toksycznych.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.