N-Butanol

NBA

Wzór chemiczny: C4H9OH
Numer CAS: 71-36-3
Numer WE/EINECS:
200-751-6

POTRZEBUJESZ POMOCY W DOBORZE OFERTY?

Mamy dostęp do wielu produktów i z przyjemnością sprowadzimy je na Państwa życzenie.

N-Butanol (NBA)

Nazwa handlowa produktu: n-butanol , alkohol butylowy

Nazwa chemiczna związku: 1-butanol

Synonimy:n-butanol, alkohol butylowy normalny, butanol-1

Właściwości chemiczne i fizyczne: Bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu. Pali się świecącym płomieniem. Miesza się z wodą w stosunku 1 : 12. Z alkoholami, acetonem, benzenem, eterem etylowym miesza się w każdym stosunku. N-Butanol rozpuszcza tłuszcze i oleje.

Zastosowanie surowca: Butanol wykorzystuje się do otrzymywania różnych estrów, z których najpopularniejsze są octan butylu i ftalan dwubutylowy. Alkohol butylowy normalny używany jest jako rozpuszczalnik żywic naturalnych i sztucznych oraz różnych substancji organicznych.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.