Octan metoksypropylu

PMA

Wzór chemiczny: C₆H₁₂O₃
Gęstość: 1,02 g/cm3
Numer CAS: 203-603-9
Numer WE/EINECS:
203-603-9
Numer indeksowy:
607-195-00-7

POTRZEBUJESZ POMOCY W DOBORZE OFERTY?

Mamy dostęp do wielu produktów i z przyjemnością sprowadzimy je na Państwa życzenie.

Octan metoksypropylu (PMA)

Nazwa handlowa produktu: Octan metoksypropylu (PMA)

Nazwa chemiczna związku: Octan eteru monometylowego glikolu propylenowego (PGMEA)

Synonimy: 1-methoxy-2-propanol acetate; PMA-EL; Propylene Glycol 1-Monomethyl Ether 2-Acetate; Propylene Glycol Methyl Ether Acetate; Propylene Glycol 1-Methyl Ether 2-Acetate; Propylene Glycol Monomethyl Ether Acetate; MPA; Glycol Ether PMA

Właściwości chemiczne i fizyczne: przejrzysta, bezbarwna ciecz o łagodnym, eterowym zapachu, łatwopalna

Zastosowanie surowca: PMA stosowany jest głównie jako rozpuszczalnik przemysłowych farb i powłok (zwłaszcza tych zawierających poliizocyjaniany ) w przemyśle motoryzacyjnym. Jest również używany jako rozpuszczalnik w przemyśle elektronicznym. PMA jest także przewodzącym rozpuszczalnikiem żywic i farb (w tymi farb w sprayu), które nie są kompatybilne z wodą. Jest on też stosowany przy otrzymywaniu tworzyw akrylowych, żywic epoksydowych, alkidowych, poliestrowych i innych. PMA jest także składnikiem atramentów do drukarek komputerowych.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Kontakt oczu z PMA może powodować ich ból nieproporcjonalny do poziomu podrażnienia tkanek. Wynikiem kontaktu oczu z PMA może być również podrażnienie z lekkim uszkodzeniem rogówki. Długotrwały kontakt ze skórą w zasadzie nie powinien prowadzić do jej podrażnień. Wielokrotny kontakt ze skórą może dawać jej miejscowe zaczerwienienie, ale długotrwały kontakt skóry, z bardzo dużymi ilościami surowca może powodować zawroty głowy lub senność. Wdychanie PMA nie powinno przynieść skutków negatywnych u wdychającego.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.