Octan n-Butylowy

NBAC

Wzór chemiczny: C₆ H₁₂ O₂
Gęstość: 0,88 g/cm³
Numer CAS: 123-86-4
Numer WE/EINECS:
204-658-1
Numer indeksowy:
607-025-00-1

 
POTRZEBUJESZ POMOCY W DOBORZE OFERTY?

Mamy dostęp do wielu produktów i z przyjemnością sprowadzimy je na Państwa życzenie.

Octan n-butylowy (NBAC)

Nazwa handlowa produktu: Octan n-butylu (NBAC)

Nazwa chemiczna związku: Octan butylu

Synonimy: kwasu octowego butylowy ester, Acetic Acid Butyl Ester; Acetic Acid N-Butyl Ester; Butanyl Acetate; Butyl ethanoate; Butyl Acetate; N-Butyl Acetate; 1-Acetoxybutane

Właściwości chemiczne i fizyczne: przejrzysta, bezbarwna ciecz o charakterystycznym owocowym zapachu (kojarzącym się z bananami). Łatwo mieszalny ze wszystkimi rozpuszczalnikami organicznymi (np. alkohole, ketony, glikole, estry), słabo rozpuszczalny w wodzie.

Zastosowanie surowca: Octan butylu stosowany jest w przemyśle jako rozpuszczalnik farb i lakierów nitrowych, celuloidu, tłuszczu, wosków, żywic, acetylocelulozy (łącznie z alkoholem butylowym), olejów hydraulicznych i płynów hamulcowych oraz jako surowiec w wielu syntezach organicznych, a także jako składnik zapachowy w przemyśle kosmetycznym. Jest również składnikiem bezacetonowych zmywaczy do paznokci.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Pary octanu butylu działają drażniąco na błony śluzowe oczu i dróg oddechowych. Szczególnie drażniące są pary surowca produkowanego z alkoholu butylowego, otrzymywanego z odpadowego kauczuku syntetycznego. Stężenie od 1,5 mg/dm3 działa silnie drażniąco na gardło. Octan butylu skażony acetonem i alkoholem działa oszałamiająco, wywołuje łzawienie, pieczenie oczu, drapanie w gardle, kaszel, niekiedy ślinotok, bóle głowy, ogólne osłabienie, chudnięcie i niedokrwistość. Wywołuje podrażnienie i depresję układu nerwowego ośrodkowego. W przypadku systematycznego kontaktu występuje ogólne osłabienie, chudnięcie, niedokrwistość.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.