STYREN MONOMER

STY

Wzór chemiczny: C₈ H₈
Gęstość: 0,909 g/cm³
Numer CAS: 100-42-5
Numer WE/EINECS:
202-851-5
Numer indeksowy:
601-026-00-0

 
POTRZEBUJESZ POMOCY W DOBORZE OFERTY?

Mamy dostęp do wielu produktów i z przyjemnością sprowadzimy je na Państwa życzenie.

Styren monomer (SM)

Nazwa handlowa produktu: Styren monomer (SM)

Nazwa chemiczna związku: fenyloeten

Synonimy: etenylobenzen; winylobenzen; fenyloetylen; SM; Styrol; Styrene Monomer; Phenylethylene; Vinylbenzene; Ethenylbenzene; Cinnamen; Cinnamenol; Cinnamol

Właściwości chemiczne i fizyczne: bezbarwna lub lekko żółtawa oleista ciecz o słabym, charakterystycznym, słodkawym niezbyt przyjemnym, przenikliwym zapachu. Rozpuszczalny w acetonie, etanolu, metanolu, eterze dietylowym. Jest cieczą łatwo palną, której pary tworzą z powietrzem mieszaninę wybuchową.

Zastosowanie surowca: Styren wykorzystywany jest do produkcji: polistyrenów, kopolimerów styrenowych (m.in. tworzywo ABS, uzyskiwane z polimeryzacji akrylonitrylu, butadienu oraz styrenu, będące najbardziej znanym i rozpowszechnionym kopolimerem styrenowym), kauczuków syntetycznych, żywicy butadienowostyrenowej i w tworzywach sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym stosowanych w szkutnictwie oraz powłok ochronnych. Stosuje się go także jako półprodukt chemiczny w licznych syntezach organicznych. Główne używany jest do produkcji polistyrenu, kopolimerów, poliestrów, gumy syntetycznej.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Styren do organizmu człowieka dostaje się poprzez układ oddechowy, a także (w niewielkim stopniu) przez skórę. Ostre działanie styrenu w organizmie człowieka objawia się: podrażnieniem oczu, błon śluzowych nosa i gardła, nudnościami, uczuciem dyskomfortu oraz zaburzeniami koordynacji ruchowej i równowagi ciała. Styren może również wywierać neurotoksyczne działanie na obwodowy i ośrodkowy układ nerwowy (OUN) oraz wywoływać zaburzenia narządu wzroku. Istnieją liczne dane na temat genotoksycznego działania styrenu u ludzi zawodowo narażonych na ten związek, u zwierząt laboratoryjnych oraz w różnych układach biologicznych w warunkach in vitro.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.